Vetlandakontoret Pelaren Ekonomi Storgatan 12
574 32 Vetlanda
Tel: 0383-72 94 00
Fax: 0383-561 55

Virserumskontoret
Pelaren Ekonomi
Kyrkogatan 10
570 80 Virserum
Tel: 0495-77 30 30

Sävsjökontoret
Pelaren Ekonomi
Djurgårdsgatan 13
576 32 Sävsjö
Tel: 073-508 76 89

Ekonomifakta

Traktamenten (övernattning krävs)
Heldag 230 kr
Halvdag 115 kr

Bilresor 2018
(gäller till och från arbete samt i tjänsten om du privat står för drivmedlet)
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil: bensin 9,50 kr/mildiesel 6,50 kr/mil

Skatteskala.
Taxerad inkomst dvs före grundavdrag m m
Inkomstskatt inom skiktet
0 – 468 700 – (Kommunalskatt)
468 701 – 675 700 – (Kommunalskatt + 20 procentenheter)
675 701 – uppåt – (Kommunalskatt + 25 procentenheter)

Skattefria gåvor från arbetsgivare 2018
inkl moms
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr
(Gäller företagsjubileum 25, 50, 75 och 100 år)
Minnesgåva 15 000 kr
(Kan ges vid högst 2 tillfällen dels när den anställde slutar eller när den anställde firar en särskild högtidsdag t ex 50 år eller efter 20 års anställning)
Överskrids gåvobeloppen blir allt skattepliktigt.

Representation extern och intern
Fr o m 2017 är representation en ej avdragsgill kostnad.
Dock finns vissa undantag, kontakta oss för mer information.

Sociala avgifter 2018 i procent

Födelseår Arbetsgivaravg Egenavgifter *
– 1937 6,15 6,15
1938-1952 16,36 16,36
1953– 31,42 28,97 **

*Gäller med 7 dagars karenstid.
** Den som har hel ålderspension eller hel sjuk- eller aktivitetsersättning under del av året betalar bara 16,36% i ålderspensionsavgift.

Löneskatt på pensionskostnader och inkomst från passiv näringsverksamhet är 24,26 %.
Prisbasbelopp 2018 är 45 500.