Vetlandakontoret Pelaren Ekonomi Storgatan 12
574 32 Vetlanda
Tel: 0383-72 94 00
Fax: 0383-561 55

Virserumskontoret
Pelaren Ekonomi
Kyrkogatan 10
570 80 Virserum
Tel: 0495-77 30 30

Sävsjökontoret
Pelaren Ekonomi
Djurgårdsgatan 13
576 32 Sävsjö
Tel: 073-508 76 89

Ekonomifakta

Traktamenten (övernattning krävs)
Heldag 220 kr
Halvdag 110 kr

Bilresor 2017
(gäller till och från arbete samt i tjänsten om du privat står för drivmedlet)
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil: bensin 9,50 kr/mildiesel 6,50 kr/mil

Skatteskala.
Taxerad inkomst dvs före grundavdrag m m
Inkomst Skatt inom skiktet
0 – 438 900 – 32% (Kommunalskatt)
439 000 – 638 500 – 52% (Kommunalskatt + 20 procentenheter)
638 600 – uppåt – 57% (Kommunalskatt + 25 procentenheter)

Skattefria gåvor från arbetsgivare 2017
inkl moms
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr
(Gäller företags jubileum 25, 50, 75 och 100 år)
Minnesgåva 15 000 kr
(Kan ges vid högst 2 tillfällen dels när den anställde slutar eller när den anställde firar en särskild högtidsdag t ex 50 år eller efter 25 års anställning)
Överskrids gåvobeloppen blir allt skattepliktigt.

Representation extern och intern
Lunch, middag eller supé 90 kr, andra måltider 60 kr
Revision bolagsstämma m m 60 kr
Teater och golf vid extern repr 180 kr
Personalfest, för kringkostnad 180 kr
Överskrids beloppen blir endast överskjutande del ej avdragsgillt.Priser exkl moms.

Sociala avgifter 2018 i procent
Födelseår Arbetsgivaravg Egenavgifter
* – 1938 0,00 6,15
1939 – 1951 16,36 10,21
1952 – 1989 31,42 28,97 **
1990 – 31,42 28,97
*Gäller med 7 dagars karenstid.
** Den som har hel ålderspension eller hel sjuk- eller aktivitetsersättning under del av året betalar bara 10,21% i ålderspensionsavgift.

Löneskatt på pensionskostnader och passiva näringsverksamhet 24,26 %
Prisbasbelopp 2016 44800